Valikko

Kiinteistön omistajanvaihdos ja vuokraaminen

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa liittymis- ja käyttösopimus tehdään kirjallisesti uuden omistajan kanssa. Liittymissopimus on siirtyvä sopimus, eli se siirretään omistajan vaihdossa uuden omistajan nimiin. Siirron hyväksymisen jälkeen lähetämme sopimukset allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena. Siirtoa ei hyväksytä ennen kuin vanha omistaja on hoitanut kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa Kokemäen Vesihuolto Oy:lle pikaisesti. Ilmoituksen voi tehdä

Edellinen omistaja ilmoittaa/toimittaa

Uusi omistaja ilmoittaa/toimittaa

Liittymis- ja käyttösopimukset allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja/omistajat. Kiinteistön omistusoikeus tulee todistaa ennen sopimuksen siirtoa toimittamalla kopio omistusoikeuden osoittavasta asiakirjasta (esim. kauppakirja tai lainhuutotodistus, perukirja tms.) toimistoon.

Kiinteistön vuokraaminen

Kokemäen Vesihuolto Oy ei tee käyttösopimusta kiinteistön vuokralaisen kanssa. Vastuu käyttömaksujen maksamisesta säilyy kiinteistön omistajalla huolimatta siitä postitetaanko laskut suoraan vuokralaiselle vai ei.

Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa kiinteistön vuokraamisesta tai myöhemmin vuokralaisen vaihtumisesta Kokemäen Vesihuolto Oy:n toimistoon, mikäli vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen vastaa vesimaksuista.

Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa, jos laskut menevät vuokralaiselle:

Kiinteistön vuokrausliite

Lisätietoja: toimistosihteeri Hanna Mäkinen, puh. 040 488 6203 tai taloussihteeri Elina Rosvall, puh. 040 488 6204