Tue vesihuollon kehittämistä - vastaa kyselyyn!

1.9.2020

ELY-keskuksen tiedotteesta:

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia (Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa). Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen sivut: ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050

Tietosuojaseloste: ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Linkki kyselyyn: webropol.com/s/lantisensuomenvesihuolto2050

« Takaisin