Vedenkäyttö sähkökatkojen aikana

29.12.2022

Vedenkäyttö viemäröidyillä alueilla kannattaa minimoida sähkökatkojen aikana jäteveden muodostumisen takia, koska jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan sähköä käyttäviä pumppuja.

Jätevedet valuvat yleensä kiinteistöltä painovoimaisesti viemäriverkostoon ja viettoviemäreissä, mutta maastonmuodoista riippuen jätevettä joudutaan myös pumppaamaan viemäriverkostossa. Ilman sähköä jätevedenpumppaamot eivät toimi, jolloin viemäriverkoston täytyttyä jätevettä ohjautuu ylivuotoina ojiin ja vesistöihin. Jätevedenkäsittely jätevedenpuhdistamolla mahdollistetaan aggregaatin käytöllä pidempien sähkökatkojen aikana.

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Riskialtteimpia pakkasvaurioiden esiintymiskohteita ovat sellaiset, joissa on matalampi huonelämpötila (mm. varastot, tekniset tilat, vapaa-ajanasunnot).

Jäätymisvaurioiden ehkäisemiseksi kannattaa eristää vesiputket ja varmistaa vesimittarin lämpimänä pysyminen sähkökatkojen aikana.

Linkki kotisivujemme ”Suojaa kiinteistösi vesimittari ja putket pakkaselta

« Takaisin