Vesimittareita vaihdetaan etäluettaviin

9.4.2019

Vesimittareiden vaihtoa etämittareihin jatketaan keväällä Risten alueella, sekä siten, että saatetaan loppuun mittarivaihdot alueilla, joilla vaihdot on aloitettu jo edellisinä vuosina.

Vesimittari on vesihuoltolaitoksen omaisuutta ja sen normaali vaihto on asiakkaalle maksuton. Vaihtotyö voi vaatia vesihuoltolaitoksen lisäksi toimenpiteitä myös liittyjältä, mikäli kiinteistön omissa vesihuoltolaitteissa havaitaan puutteita. Esim. vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistön omaan huoltovastuuseen. Mikäli kyseiset osat joudutaan mittarinvaihdon yhteydessä uusimaan, veloitetaan uusimiskustannukset kiinteistön omistajalta.

Jäätyneen tai muutoin asiakkaan toimesta vaurioituneen vesimittarin vaihdon maksaa aina kiinteistönomistaja.

Vaihtotyön tekevästä yrityksestä ollaan yhteydessä kiinteistönomistajaan, kun mittarinvaihto on ajankohtaista kiinteistössänne. Työt suoritetaan arkisin ja sen suorittavat LVI-asennuspalvelu Marjanen Oy:n asentajat.

Tietoa etämittarista

« Takaisin