Kokemäen Vesihuolto Oy jatkaa vesimittareiden vaihtotyötä etäluettaviin mittareihin

20.11.2023

Vesimittareita vaihdetaan marras-joulukuussa Järilässä ja Valtatie 2:n etelän puoleisilla alueilla, ja samalla jatketaan vesimittareiden vaihtotyötä Korkeaojan alueella LVI-Asennuspalvelu Marjanen Oy:n toimesta.

Vesimittari on vesihuoltolaitoksen omaisuutta ja sen normaali vaihto on asiakkaalle maksuton. Vaihtotyö voi vaatia vesihuoltolaitoksen lisäksi toimenpiteitä myös liittyjältä, mikäli kiinteistön omissa vesihuoltolaitteissa havaitaan puutteita. Esim. vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistön omaan huoltovastuuseen. Mikäli kyseiset osat joudutaan mittarinvaihdon yhteydessä uusimaan, veloitetaan uusimiskustannukset kiinteistön omistajalta.

Etäluettavien vesimittareiden lukeminen toteutetaan erillisellä autossa kuljetettavalla lukukalustolla, ja etäluenta suoritetaan kerran vuodessa tasauslaskutusta varten. Vesilaskutuskäytäntö säilyy entisellään eli vuodessa on kolme arviolaskutusta ja yhdistetty tasaus- ja arviolaskutus.

Jäätyneen tai muutoin asiakkaan toimesta vaurioituneen vesimittarin vaihdon maksaa aina kiinteistönomistaja.

Vaihtotyön tekevä asentaja on yhteydessä kiinteistönomistajaan sopiakseen mittarinvaihdon ajankohdan. Työt suoritetaan arkisin.

« Takaisin