Valikko

Paineviemäröinti

Viemäriverkostoja voidaan rakentaa erilaisin viemäröintitekniikoin. Haja-asutusalueilla yleensä käytetään paineviemäriä tai paineviemärin ja viettoviemärin yhdistelmää. Pumppaukseen ja pienikokoisiin putkiin perustuva paineviemäröinti on laajoilla alueilla, pitkillä pumppausmatkoilla, sekä tasaisessa ja vaihtelevassa maastossa kustannustehokas viemäröintitapa. Viemäri rakennetaan sillä tekniikalla, joka on kyseiselle alueelle kokonaiskustannuksiltaan edullisin.

Kiinteistökohtaisessa paineviemäröinnissä jätevedet johdetaan verkostoon pumppaamalla. Kiinteistöllä on kiinteistöpumppaamo, johon jätevedet talosta johdetaan viettoviemärillä. Koska matka jätevedenpuhdistamolle on usein pitkä, tarvitaan verkostoon mahdollisesti lisäksi linjapumppaamoja, jotka pumppaavat jäteveden runkolinjaa pitkin eteenpäin puhdistamolle.

Kiinteistöpumppaamo ja siitä lähtevät viemäriputket kiinteistölle päin ovat kiinteistön omaisuutta ja siten myös pumppaamon vuosittainen huolto kuuluu kiinteistön omistajalle. Pumppaamon vuosittaiseen huoltoon kuuluu tiettyjä toimia, joista kerrotaan tarkemmin pumppaamon huolto-ohjeessa. Jätevesi on erittäin vaativa olosuhde erilaisten laitteiden toimivuudelle. Siksi säännöllinen, ennakoiva pumppaamon huolto on tärkeää, jos halutaan viemärijärjestelmän toimivan moitteettomasti ja pitkäikäisesti.