Valikko

Liittyminen

Kun kiinteistön omistaja on suunnitellut liittävänsä kiinteistönsä vesijohtoon, jätevesi- tai hulevesiviemäriin, on hyvä olla ajoissa yhteydessä Kokemäen Vesihuolto Oy:n toimistoon liittymisasioiden eteenpäin saattamiseksi.

Uusien rakennusten osalta vesi- ja viemäriliittymissopimus solmitaan pääsääntöisesti sitten, kun rakennuslupa on myönnetty. Jos kuitenkin haluat tehdä sopimuksen ennen kuin rakennuslupa on myönnetty, rakennuslupahakemus (kuvineen) on oltava rakennusvalvonnassa ja heiltä on syytä saada suullinen lausunto siitä, että rakennuslupa tullaan myöntämään paperiesi ja kuviesi perusteella. Toisin sanoen rakennusten pinta-alatietojen pitää olla lopulliset vesi- ja viemäriliittymissopimusta laadittaessa.

Rakennusvalvonnasta saamiemme tietojen perusteella laadimme liittymissopimuksen kiinteistön omistajan kanssa.

Mikäli kyseessä on vanhempi kiinteistö, jonka tietoja ei välttämättä ole rakennusvalvonnassa, suoritamme kiinteistön pinta-alatietojen mittauksen liittymissopimuksen laatimiseksi.

Liittymisperusteista ja maksuista lisää kohdassa Liittämis- ja maksuperusteet sekä Hinnasto.