Valikko

Jätevesi

Jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen ovat tärkeitä sekä yleisen hygienian että vesiensuojelun kannalta. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat pilata myös pohjaveden ja oman tai naapurin kaivon veden.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön tulee liittyä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista saa tietoa kohdasta Toiminta-alueet, Kokemäen Vesihuolto Oy:n toimistolta tai Kokemäen kaupungin rakennusvalvonnasta. Vesihuoltoverkostoista vapautusta hakiessa otathan yhteyttä Kokemäen kaupungin rakennusvalvontaan tai maankäyttöinsinööriin (www.kokemaki.fi).

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen ulkopuolisilla alueilla on annettu valtioneuvoston asetus (209/2011). Hallituksen tänä vuonna (2015) tekemän päätöksen mukaisesti jätevesijärjestelmäremonttien pitää olla valmiita vuoden 2018 maaliskuussa.

Lisätietoja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä löytyy Kokemäen kaupungin sivuilta kohdasta Ympäristönsuojelu ja Ympäristöhallinnon verkkosivuilta Ympäristo.fi.