Valikko

Kokemäen Vesihuolto Oy:n riskinarvioinnin yhteenveto

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti, verkkopohjaisella WSP työkalulla. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 10.12.2019. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Verkostossa olevaa vettä tutkitaan säännöllisesti eri puolilta kuntaa otettavista vesinäytteistä valvontasuunnitelman mukaisesti.