Valikko

Etäluettavat vesimittarit

Mekaanisten vesimittareiden vaihto etäluettaviin vesimittareihin on loppusuoralla, etäluettavia mittareita on vähän yli 90 prosenttia vesimittareista. Vaihtotyöt etenevät mittarienvaihtotyön mukaisella aikataululla alueittain. Vesimittarin normaali huoltovaihto tehdään veloituksetta. Vaihtotyö voi vaatia vesihuoltolaitoksen lisäksi toimenpiteitä myös liittyjältä, mikäli kiinteistön omissa vesihuoltolaitteissa havaitaan puutteita.

Vuonna 2024 tuli etäluettaviin vesimittareihin uusi mallisarja, ja kevään aikana vaihdettiin osalle kulutuspisteistä uuden mallisarjan etäluettava mittari flowlQ® 2200, joka toimii myös ultraääniperiaatteella kylmän käyttöveden kulutuksen mittauksessa kuten aiemmin vaihdetut MULTICAL® 21 -etäluettavat mittarit.

Etäluettavien vesimittareiden lukeminen toteutetaan erillisellä autossa kuljetettavalla lukukalustolla, ja etäluenta suoritetaan kerran vuodessa tasauslaskutusta varten. Vesilaskutuskäytäntö säilyy entisellään eli vuodessa on kolme arviolaskutusta ja yhdistetty tasaus- ja arviolaskutus.

Vesihuoltolaitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa ja asentaa aina vesilaitos. Vesimittariventtiilit, liitoskappaleet ja muut osat maksaa liittyjä, jonka omaisuutta ne ovat.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet.

Milloin mittarin vaihdosta laskutetaan?

Vesimittarin mittaustarkkuus

                                                                 ------------------------------------------

flowIQ® 2200 -mittarissa on sisäänrakennettu akustinen vuotovalvonta. Mittarit muodostavat ääniä havainnoivan verkoston, joka tarkkailee ympäröiviä vesijohtoja ja kiinnittää huomiota kaavamaisina toistuviin ääniin sekä äkillisiin muutoksiin, jotka saattavat kieliä vuodoista.

Veden kulutus näkyy flowlQ® 2200 -mittarin näytössä kuutiometreinä (m³) kuutena numerona ja kolmena desimaalina eli 1 litran tarkkuudella. Kuutio- ja desimaalinumerot on erotettu pilkulla ja desimaaleissa on ala- ja yläviiva. Lisäksi näytön alalaidassa vasemmalla näkyy neljällä numerolla litraa per tunti.

flowlQ® 2200 -mittarissa on iso näyttö, jossa näkyy kokonaiskulutus, virtausnopeus sekä infokoodit, jotka ilmoittavat, kun mittarissa on jotakin huomioitavaa.

Näytön infokoodien merkitykset kuvataan seuraavassa taulukossa.

-----------------------------------------

MULTICAL® 21 on ultraääniperusteella toimiva vesimittari kylmän käyttöveden kulutuksen mittaukseen. Mittarissa ei ole kuluvia osia, joten mittarin käyttöikä on pitkä. Lisäksi mittarilla on matala liikkeellelähtökynnys (2 l/h), mikä mahdollistaa tarkan mittauksen myös pienellä virtaamalla.

Veden kulutus näkyy MULTICAL® 21 näytössä kuutiometreinä (m³) viitenä numerona ja korkeintaan kolmena desimaalina eli 1 litran tarkkuudella. Näytön isommassa ruudussa näkyvät vesimäärän lisäksi infokoodit. Mittarin muistiin tallentuvat viimeisen 36 kuukauden ajalta kuukausitiedot.

Näytön vasemmalla sivulla näkyvä virtaamanuoli (Flow) osoittaa, että mittarin kautta virtaa vettä. Jos vesi ei virtaa, kaikki nuolet ovat pois päältä.

Näytön infokoodeilla on seuraavat merkitykset ja toiminnot:

LEAK: Vesi ei ole pysähtynyt mittarissa yhtä mittaa vähintään yhden tunnin ajaksi viimeisen vuorokauden kuluessa. Tämä saattaa olla merkki vuotavasta hanasta tai wc:n vesisäiliöstä.

BURST: Veden kulutus on ollut jatkuvasti korkea puolen tunnin ajan, mikä voi olla merkkinä putkirikosta.

TAMPER: Huijausyritys. Mittari ei ole enää kelvollinen laskutukseen.

DRY: Mittarissa ei ole vettä. Tässä tapauksessa mittari ei voi mitata mitään.

REVERSE: Vesi virtaa mittarin läpi väärään suuntaan.

RADIO OFF: Mittari on edelleen kuljetustilassa. Mittarin sisään asennettu radiolähetin on pois päältä. Lähetin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun ensimmäinen vesilitra on virrannut mittarin läpi.

nn (kaksi nelikulmaista ruutua): Kaksi vuorotellen vilkkuvaa pientä ruutua osoittaa, että mittari on aktiivinen.

”A” + numero: Tarkoittaa, että mittari on tarkastettu ja sille on annettu uusi tarkistusnumero.

Infokoodit LEAK, BURST, DRY ja REVERSE sammuvat automaattisesti, kun tilanne, joka aiheutti niiden aktivoitumisen, on ohi. Toisin sanoen LEAK häviää, kun vesi on ollut liikkumattomana tunnin, BURST häviää, kun kulutus laskee normaalille tasolle, REVERSE katoaa, kun vesi ei enää virtaa väärään suuntaan ja DRY häviää, kun mittari on täyttynyt vedellä.

Asentajat jättävät mittarin asennuksen yhteydessä tiedotteen, jossa selitetään esim. virhekoodit.